قابل توجه دانشجویان گرامی

طبق نظر شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان حداکثر شصت روز بعد از امتحانات پایان ترم باید پروژه خود را ارایه کنند. یعنی اگر دانشجو در ترم اول پروژه را اخذ کرده حداکثر تا اسفند ماه و اگر ترم دوم اخذ کرده حداکثر تا شهریور ماه وقت دارد پروژه خود را ارایه کند.

منبع : گروه برق الکترونیک دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانپروژه کارشناسی
برچسب ها : پروژه ,حداکثر ,کرده حداکثر